onderzoeken

Uitzoeken waarom je ziek bent is een hele puzzel.

Puzzelstukjes?!

Het eerste puzzelstukje vindt de dokter door eerst veel te vragen.

Door goed te kijken, te luisteren en te voelen aan je lijf komen andere stukjes te voorschijn.

Als de puzzel dan nog niet af is moet je terugkomen voor meer onderzoek.

En hoe gaat dan een...